wszystko

Wszystko
dla Jezusa przez Maryję
i Józefa

Witamy na stronie Sióstr Franciszkanek od Cierpiących o powołaniu zakonnym. Tu znajdziesz informacje o nas, o rekolekcjach, dniach skupienia, wspomnienia z minionych rekolekcji czy o możliwości kontaktu

Papież Franciszek

Jezus powiedział: „Proście Pana żniwa – to znaczy Boga Ojca – żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9, 38)

o nas

poznajmy się bliżej

Jesteśmy zgromadzeniem bezhabitowym, którego początek historycznie sięga 26 kwietnia 1882 roku.

ZAŁOZYCIELE

NASI ZAŁOŻYCIELE

Bł. Honorat Koźmiński

Odczytując znaki czasu…

Sł. B. Kazimiera Gruszczyńska

Wierna natchnienim Ducha świętego…

Bł. Honorat Koźmiński
i Sł. B. Kazimiera Gruszczyńska

Nasi Założyciele wierni natchnieniom Ducha Świętego, odczytując znaki czasu, stali się twórcami nowej rodziny zakonnej. Rozważanie Ewangelii pozwoliło Ojcu Założycielowi
wniknąć w głebię tajemnicy ukrytego życia Najświętszej Rodziny w Nazarecie. Zrozumienie tej tajemnicy i aktualne potrzeby skłoniły go do utworzenia wielu zgromadzeń życia ukrytego, do których należy także, nasza rodzina zakonna.

JEZUS

Jezus JEST TYM WSZYSTKIM

Ale Jezus w pewnej chwili mówi, odnosząc się do swoich owiec: „Ojciec mój, który mi je dał …” (J 10, 29). Jest to bardzo ważne, jest to głęboka tajemnica, trudna do zrozumienia: jeśli czuję się pociągnięta przez Jezusa, jeśli Jego głos rozpala moje serce, to dzieje się tak dlatego, że Bóg Ojciec umieścił w moim wnętrzu pragnienie miłości, prawdy, życia, piękna… a Jezus jest tym wszystkim w pełni!

 

1

Z kontemplacji
Chrystusa

wyrasta nasza odpowiedź pełna miłości i gorącego pragnienia naśladowania Go w naszej posłudze chorym
i cierpiącym.

2

Rozważamy

Jego dobroć dla chorych
i nieszczęśliwych.

3

Zapatrzone
w Najświętszą Dziewicę

staramy się w naszym życiu o żywą wiarę, żarliwą miłość Boga i bliźniego.